Přihlásit
Golfová společnost Újezd n.L. a Klánovice
 
 
 

ČLENSTVÍ V GSUK

 
 
GSUK není uzavřenou společností, ale vyhrazujeme si právo, v zájmu našich členů, rozhodovat o přijetí přihlášky. Trvalý pobyt v Klánovicích nebo Újezdu nad Lesy není nutnou podmínkou členství ... :-)
Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice. z.s. je otevřena všem, kdo respektují historické sportovní a společenské tradice golfu a jsou svojí aktivitou přínosem pro klub.
Všichni členové se aktivně podílejí na chodu klubu a pravidelně se účastní sportovních i společenských událostí.
Významnou součástí života jsou charitativní projekty. Účast na těchto událostech je ctí a prestiží každého člena klubu.
Respektování Stanov GSUK, Pravidel golfu, golfové etikety a sportovně technických předpisů jednotlivých hřišť je závazné pro všechny členy. 
 

Výše členských příspěvků pro rok 2017 a rok 2018

Vážení členové i budoucí,
 
na schůzi dne 7.12.2016 byly schváleny pro r. 2017 členské příspěvky ve výši:

  1. 1800,- Kč standardní členství

  2. 1000,- Kč pro děti do 18 let a pro členy, dlouhodobě pobývající v zahraničí

Chtěli bychom Vás požádat o jejich uhrazení na klubový účet č. 8680630001/5500. Jako var. symbol uveďte své členské číslo nebo do poznámky napište jméno.

Těšíme se na společné prožití nových golfových zážitků 

Výbor GSUK 

 
mapka.png
Vytvořeno společností Miovel, 2012