Přihlásit
Golfová společnost Újezd n.L. a Klánovice
 
 
 

ČLENSTVÍ V GSUK

 
 
GSUK není uzavřenou společností, ale vyhrazujeme si právo, v zájmu našich členů, rozhodovat o přijetí přihlášky. Trvalý pobyt v Klánovicích nebo Újezdu nad Lesy není nutnou podmínkou členství ... :-)
Golfová společnost Újezd nad Lesy - Klánovice. z.s. je otevřena všem, kdo respektují historické sportovní a společenské tradice golfu a jsou svojí aktivitou přínosem pro klub.
Všichni členové se aktivně podílejí na chodu klubu a pravidelně se účastní sportovních i společenských událostí.
Významnou součástí života jsou charitativní projekty. Účast na těchto událostech je ctí a prestiží každého člena klubu.
Respektování Stanov GSUK, Pravidel golfu, golfové etikety a sportovně technických předpisů jednotlivých hřišť je závazné pro všechny členy. 
 

Členské příspěvky pro rok 2022
Členské příspěvky pro rok 2022:
18 – 99 let: 2000 Kč
0 - 18 let: 1000 Kč
Číslo účtu 8680630001/5500
Variabilní symbol: členské číslo a do poznámky pro jistotu uveďte svoje jméno prosím.
Platbu proveďte prosím nejpozději do 28.1.2022.
Děkujeme 

 
mapka.png
Vytvořeno společností Miovel, 2012